قیمت چاپ کارت اسکرچ

عنوان جنس اندازه تیراژ چاپ معمولی چاپ سریع
اسکرچ کارت گلاسه دور صاف یووی گلاسه 300 گرمی 8.5x4.8 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت گلاسه دور صاف سلفون مات گلاسه 300 گرمی 8.5x4.8 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت گلاسه دور صاف سلفون براق گلاسه 300 گرمی 8.5x4.8 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید

اسکرچ کارت گلاسه دور صاف

کارت گلاسه دور صاف، کارتی اقتصادی و مناسب برای تیراژهای بالا می باشد.

قیمت چاپ کارت اسکرچ گلاسه دورگرد

عنوان جنس اندازه تیراژ چاپ معمولی چاپ سریع
اسکرچ کارت گلاسه دور گرد سلفون مات گلاسه 300 گرمی 90x60 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت گلاسه دور گرد سلفون براق گلاسه 300 گرمی 90x60 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت گلاسه دور گرد سلفون مخملی گلاسه 300 گرمی 90x60 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید

اسکرچ کارت گلاسه دورگرد

کارت گلاسه دور گرد، بسیار زیبا تر از نوع دور صاف از لحاظ ظاهری مناسب برای اسکرچ کارت تخفیف می باشد.

قیمت چاپ کارت اسکرچ لمینت

عنوان جنس اندازه تیراژ چاپ معمولی چاپ سریع
اسکرچ کارت لمینت براق سایز بزرگ گلاسه 300 گرمی + روکش لمینت براق 90x60 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت لمینت مات سایز بزرگ گلاسه 300 گرمی + روکش لمینت مات 90x60 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت لمینت براق سایز کوچک گلاسه 300 گرمی + روکش لمینت براق 85x48 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت لمینت مات سایز کوچک گلاسه 300 گرمی + روکش لمینت مات 85x48 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت لمینت براق مربعی گلاسه 300 گرمی + روکش لمینت براق 55x55 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید
اسکرچ کارت لمینت مات مربعی گلاسه 300 گرمی + روکش لمینت مات 55x55 1000 تماس بگیرید تماس بگیرید

اسکرچ کارت لمینت

اسکرچ کارت لمینت ب استحکام بسیار بالا