این روش معمولا در برنامه های تلویزیونی مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که فرد از نزدیک حضور ندارد، این ارتباط از طریق تماس تلفنی ایجاد می شود. در برنامه، گزینه هایی به فرد داده می شود که فرد، یا خود انتخاب می کند یا نرم افزار مخصوص قرعه کشی و اهدای جوایز، بصورت اتفاقی انتخاب می کند.